Üyelik Sözleşmesi

 

 

  1.       TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1.İşbu “Sözleşme” 0734-25617070-0001 MERSİS numaralı Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi (“Rale Kozmetik”) ile üye ziyaretçi (“Üye”) arasında, Üye’nin www.ralecosmetics.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üyesi olmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

 

1.2.Üyelik hesabının oluşturulması için ziyaretçi tarafından üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesi ve onay/izin kutusunun tıklanması yeterlidir.

 

1.3.Üye İnternet Sitesi üzerinden bir ürün/hizmet satın alması halinde, söz konusu işlem Rale Kozmetik ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair tüketici sözleşmelerine tabi olacaktır.

1.4. Sözleşmede Rale Kozmetik ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

  1.       TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

2.1.Ziyaretçilerin Üye olabilmek için; ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, teslimat adresi- fatura adresi ve TCKN bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmesi gerekmektedir. Üye, üyelik hesabı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur. Ayrıca, Üye, oluşturduğu üyelik hesabı ismi ve şifresini gizli tutacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2.2.Üyelik hesabı ile ilgili bilgiler, üyelik hesabına giriş yaptıktan sonra üye tarafından değiştirilebilir ve/veya güncellenebilir. Üye, üyelik hesabı üzerinden aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak yapacağı sair sözlü veya yazılı bildirim ile üyeliğini her zaman için sona erdirebilir. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

2.3.Üyelik hesabı oluşturarak işbu Sözleşmeyi akdeden Üye'nin, ilgili mevzuat çerçevesinde, ürün ve hizmetlere ilişkin dijital pazarlama dahil pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon vb. amaçlarla ve ayrıca üyelik hesabına ilişkin bilgilendirmeler için Rale Kozmetik tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermesi (Rale Kozmetik sistemleri üzerinden e-posta veya SMS almaya ilişkin iletişim tercihlerinden en az birisine onay vermesi) gereklidir.

 

2.4.Üye her zaman için; ilgili elektronik iletişim kanalları üzerinden veya ticari elektronik iletilerimizde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek, ticari elektronik ileti almaktan vazgeçtiğini Rale Kozmetik’e beyan edebilir. Üye’nin işbu talebi, ilgili elektronik iletişim kanalları özelinde mümkün olan en kısa süre içinde işleme alınır.

 

2.5.Üyeler kendilerinden toplanan ve Üye olması itibariyle Rale Kozmetik ile paylaştığı kişisel veriler hususunda, Rale Kozmetik tarafından Rale Kozmetik Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metniçerçevesinde kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

2.6.Üye, İnternet Sitesi’ni hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Üye, yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ile üyelik hesap bilgilerini doldurmayacak ve gerçek olmayan ziyaretçiler adına üyelik hesap bilgileri oluşturmayacaktır.

 

2.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklardan tamamen tek başına sorumludur.

 

2.8. Üye, online davranış kuralları ve kabul edilebilir nitelikteki içerikle ilgili yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve ulusal ve uluslararası prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki kanunlara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Rale Kozmetik, İnternet Sitesi’nin kullanım koşullarına veya işbu Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde, üyelikleri sona erdirebileceği gibi Üye’den işbu koşullara uyulmamasından doğan zararları talep edebilir.

 

2.9.Rale Kozmetik, İnternet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli tedbirleri almıştır. Bununla beraber nihai güvenliğin sağlanabilmesi için Üye’nin de kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Rale Kozmetik üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

2.10.Rale Kozmetik, İnternet Sitesi’nde ve İnternet Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, İnternet Sitesi’ni kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

 

2.11.www.ralecosmetics.com internet sitesi, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, yazılım ve tasarımı Rale Kozmetik mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, postalanamaz, iletilemez, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

2.12.Üyeler, internet sitesini kullanması veya içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanması ile ilgili her türlü riskin ve buna ilişkin sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını, Rale Kozmetik’ten bunlara ilişkin olarak hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Rale Kozmetik’in tedarikçilerinin, dağıtıcılarının ve üreticilerinin internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerin fonksiyonlarına, güvenirliliğine, uygunluğuna, ihtiyaçları karşılama yeterliliğine ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini, Rale Kozmetik’in, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefıye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerin kullanımı, neticesinde yahut kullanıcı fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  1.       MÜCBİR SEBEP

3.1.“Mücbir Sebep”, taraflardan herhangi birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkânsız veya imkânsız sayılacak derecede gerçekleştirilemez kılan, istem dışı gerçeklesen, ani ve beklenmedik olaylardır.

3.2.Taraflar “Mücbir Sebep” hallerinin varlığı halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden veya yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklardır.

3.3.Sözleşme, söz konusu “Mücbir Sebep” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin ifa edilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

3.4.“Mücbir Sebep” nedeniyle Rale Kozmetik’in iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) iş gününü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda taraflar birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  1.       UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YETKİLİ MAHKEME

 

4.1.İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına tabidir.

 

4.2.İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

 

4.4.Taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlık, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

 

  1.       YÜRÜRLÜK

 

5.1.Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır.