Ön Bilgilendirme Formu

 

 

 1.       TANIMLAR

 

 Kanun

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 Yönetmelik

 Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

 Bakanlık

 Gümrük ve Ticaret Banaklığı

 Satıcı

 Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

 Alıcı/Tüketici

 İnternet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti ticari   veya mesleki olmayan amaçlarla satın alan gerçek   veya tüzel kişi

 Taraf/Taraflar

 Satıcı veya Alıcı / Satıcı ve Alıcı

 İnternet Sitesi

 www.ralecosmetics.com

 Sözleşme

 Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme

 Ürün/Ürünler                                                   

 İnternet Sitesi üzerinden satışı yapılan mal ve   hizmetler.

 

 1.       SATICI BİLGİLERİ

 

Unvan

Rale Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

Adres

Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 İç Kapı No:2 Şişli/İSTANBUL

Mersis No

0734-2561-7070-0001

Telefon

05307864929

Faks

02127061416

E-posta Adresi

info@ralecosmetics.com

Ürün İade Adresi

Burhaniye Mh. Enveriye Sk. No:76 Üsküdar/İSTANBUL

İade için Anlaşmalı Kargo Şirketi

Yurtiçi Kargo 

 

 1.       ALICI BİLGİLERİ

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Teslimat Adresi

 

Fatura Adresi

 

Telefon

 

E-posta

 

 

 1.       KONU

 

4.1.İşbu Ön Bilgilendirme Formu Satıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

4.2.Alıcı, ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

 1.       SATIŞA KONU ÜRÜN VE FİYATI

 

5.1.Ürün/ürünlerin temel özellikleri (tür, miktar, marka, model, renk, adet) hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

5.2.İnternet Sitesi’nde yer alan ürün/ürünlere, Alıcı tarafından ilgili siparişin verildiği anda geçerli olan ve TL cinsinden belirtilen satış fiyatları uygulanır.

5.3.İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatlarına katma değer vergisi (KDV) dahildir.

5.4.İnternet Sitesi’nde yer alan ürünlerin satış fiyatı Satıcı tarafından değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler, Alıcı’nın hali hazırda vermiş olduğu siparişi etkilemeyecektir.

5.5. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5.6.İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.7.Alıcı ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya tam olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Alıcı’nın ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Peşin Fiyatı

(KDV dahil)

Vadeli Fiyatı

(KDV dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

 

Kargo ücreti:

 

Kargo dahil toplam bedeli:

 

Ödeme şekli ve planı:

 

Alınan vade farkı:

 

Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

 

 

Teslimat Adresi:

 

Satıcının Telefonu:

 

Fatura Adresi:

 

Sipariş Tarihi:

 

Teslim Şekli:

Alıcıya teslim

 

 

 

 1.       TESLİMAT

 

6.1.Satıcı, Alıcı tarafından verilen siparişi taahhüt ettiği süre içerisinde ve her halükârda siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, Alıcı’nın Madde 5’te belirttiği teslimat adresine teslim edecektir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

6.2.Ürün/Ürünlerden bazıları Alıcı dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü Satıcı sorumlu tutulmayacaktır. 

6.3.Satıcı mücbir sebepten dolayı ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve sipariş bedelinin iadesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

6.4.Satıcı, ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edecektir.

6.4.Satıcı, ürünü sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edecektir.

6.5.Alıcı ve/veya teslim alan kişi, teslim sırasında, ürün kutusunun taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığının, ürünlerin sağlam, eksiksiz teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslim belgesi, Alıcı ve/veya teslim alan kişi tarafından imzalandığında/diğer yöntemler ile onaylandığında ürünlerin tam ve hasarsız olarak teslim aldığını kabul etmiş sayılır. Bu durumda Satıcı sorumlu tutulmayacaktır. 

6.6.Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.7. Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı, Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi ve/veya kanuni hakları ayrıca saklıdır.

 

 1.       CAYMA HAKKI VE CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

7.1.Satın almış olduğunuz ürünlere ilişkin olarak, ürünü teslim aldığınız veya ürünün gönderildiği üçüncü kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve/veya cezai şart ödemeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Yine ilgili ürünün tarafınıza teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

7.2.Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendine göre “Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde” cayma hakkı kullanılamadığından dolayı; öncelikle ilgili ürünün ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının kesinlikle açılmamış olması gerekmektedir, aksi halde iade talebiniz karşılanmayacaktır.

7.3.Talebinizi oluşturmak için 14 (on dört) gün içinde sipariş verdiğiniz e-posta adresiniz üzerinden, sipariş numaranızı ve talebinizi info@ralecosmetics.com e-posta adresine gönderiniz. Söz konusu ürün/ürünler ve talebiniz incelenerek tarafınıza en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Talebinizin haklı bulunması durumunda iade edilen ürüne ilişkin kargo masrafları da dahil olmak üzere tarafınızca yapılmış tüm ödemeler satın alma işlemini yaparken kullanmış olduğunuz ödeme aracına uygun şekilde, ürünleri anlaşmalı kargoya teslim ettiğiniz tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tarafınıza iade edilecektir. Ancak ürünleri anlaşmalı kargo dışında bir taşıyıcıya teslim etmeniz halinde, işbu 14 (on dört) günlük süre ürünlerin Satıcıya ulaşma tarihinden itibaren başlar. Ürün bedelinin iadesinde bankalardan kaynaklanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu değildir.

7.4.Yönetmelik uyarınca aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

 1.     Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2.     Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3.     Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4.     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5.     Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6.      Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7.     Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8.     Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9.      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10.      Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 11.     13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
 12.      Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
 13.   Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
 14.     Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

7.5.Yukarıda açıklandığı üzere, niteliği itibariyle kozmetik ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması gerekir.

7.6. Çoklu satın alımlara yönelik promosyonlu veya kampanyalı ürünlerde parçalı iade kabul edilmemektedir. İade durumunda tüm kampanyalı ürünlerin toplu olarak iadesi gerekmektedir. 

 

 1.       GENEL HÜKÜMLER

8.1.Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.Alıcının; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.3.Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.4.Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.

8.5. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

8.6.Alıcı sipariş vermek için internet sitesindeki sipariş sürecini izlemeli ve ödemeyi onaylamalıdır. Teslimat ancak işbu Sözleşme’nin onaylanması ve ödemenin yapılmış olması kaydıyla yapılacaktır.

 

 1.       İLETİŞİM

 

Tüm sorularınız ve taleplerinize ilişkin başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 •          Üye olurken ŞİRKET’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, info@ralecosmetics.com adresine e-posta göndererek,
 •          Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla, “Esentepe Mh. Keskin Kalem Sk. Arya Plaza No:17 İç Kapı No:2 Şişli/İSTANBUL” adresine ileterek

 

 1.   YETKİLİ YARGI MERCİİLERİ

 

10.1.İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak uyuşmazlıklarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10.2.İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

10.3.Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.